GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE '' IZGRADNJA“AD Valjevo
O NAMA

Preduzeće je osnovano 26.07.1968. godine sa osnovnom delatnošću izgradnja stambenih I nestambenih zgrada. Privatizovano na aukcijskoj prodaji dana 25.11.2003. godine. Posluje kao Građevinsko Preduzeće “IZGRADNJA ” a.d. Valjevo. Pogon za obradu armature se nalazi u Valjevu, ul. Mirka Obradovića br. bb.

Osnovni Kapital društva je podeljen na 3.162 običnih akcija, NOMINALNE VREDNOSTI 1000,00 dinara, oznake: ISIN: RSIZGRE33904, CFI:ESVUFR


LOKACIJA